Beste hardloper,

Ook in 2021 gaat de Hoorn Marathon helaas niet door. Het bestuur heeft daartoe moeten besluiten omdat naar verwachting de Corona maatregelen voorlopig van kracht blijven. Het handhaven van bijvoorbeeld de 1,5 meter afstand is voor een grootschalig hardloopevenement als de Hoorn Marathon niet mogelijk. Daarnaast zullen de betrokken gemeenten zeer waarschijnlijk geen vergunning afgeven voor het evenement dat begin juni zou moeten plaatsvinden. Het bestuur vindt het jammer dat het ook dit jaar niet door kan gaan maar is ook van mening dat het bestrijden van de Covid-19 pandemie de hoogste prioriteit moet hebben.
Wij verwachten dat in 2022 het evenement wel georganiseerd kan worden en hopen van harte dat jullie dan weer aan de startstreep zullen verschijnen!

Vriendelijke groet,
Bestuur stichting Marathon Hoorn

Versie 23-4- 2019

Privacyverklaring

Dit is de Privacyverklaring van de Stichting Marathon Hoorn gevestigd te Hoorn, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer KVK 41057652 hierna te noemen: `de Stichting`.

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in deze Privacyverklaring voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan: info@marathonhoorn.nl.

In deze Privacyverklaring kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel wij welke persoonsgegevens van u verwerken.

Deelnemers:

Voornaam, achternaam, geslacht en geboortedatum zijn nodig voor het registreren, evenals voor het opmaken van een uitslag.

Adresgegevens zijn nodig voor het opsturen van deelnemersinformatie. Woonplaats wordt vermeld in de uitslag.

E-mailadres: naar het opgegeven mailadres wordt informatie gestuurd met het oog op het goed verloop van het evenement (bevestiging inschrijving, nieuwsberichten met betrekking tot het evenement). Af en toe komen hierin ook boodschappen van gerelateerde sponsoren.

Bankrekeningnummer: dit is nodig voor het afschrijven van de inschrijfkosten. Bankrekeningnummer wordt bewaard tot een editie afgerond is. Normaalgesproken is dat ongeveer 4 weken na het evenement wanneer alle restituties gedaan zijn.

Al dan niet lid zijn van atletiekvereniging: vereniging wordt vermeld in de uitslag.

Te lopen/gelopen afstand: ten behoeve van de uitslagverwerking.

Maat T-shirt: vanwege bestelling voor juiste maat.

Telefoonnummer: om contact op te kunnen nemen met de deelnemer.

Vrijwilligers:

Algemene persoonsgegevens (naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, leeftijd) voor registratie en communicatie met vrijwilligers. De taken en certificatie van verkeersregelaar ten behoeve van plannen werkzaamheden vrijwilligers tijdens evenement.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Zonder uw toestemming verstrekt de Stichting uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die de Stichting met u heeft, tenzij de Stichting wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. Situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt, cq door derden worden verwerkt zijn o.a. de inschrijving, de tijdregistratie en uitslagenverwerking en de fotografie van individuele deelnemers.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U hebt het recht de Stichting te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens en om uw gegevens te laten corrigeren, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de Stichting deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de Stichting hebben ontvangen.

Bewaartermijn

Uitslaggegevens worden onbeperkt bewaard in verband met het historisch overzicht van het evenement zoals parcoursrecords. Overige persoonsgegevens worden vernietigd nadat zij niet meer noodzakelijk zijn voor de realisatie van de betreffende doelen.

Beveiliging persoonsgegevens

De Stichting treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van de Stichting. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. De Stichting raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Wijziging van het privacy beleid

De Stichting past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. de Stichting raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Stichting er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren.

Contactgegevens

Indien u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Stichting wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

E-mail: info@hoornmarathon.nl

 

De Schutz Marathon

Wordt mede mogelijk gemaakt door: