Algemene Voorwaarden

15e Schutz Marathon Hoorn 2019

versie november 2018

Artikel 1
De 15e Schutz Marathon Hoorn wordt georganiseerd door de Stichting Marathon Hoorn te Hoorn.

Artikel 2
Het inschrijfgeld van de voorinschrijvingen, van zowel individuele deelnemers als bedrijfsteams, dient uiterlijk 28 mei 2019 in het bezit van de organisatie te zijn.
De door de individuele deelnemers te betalen bedragen worden per direct via iDEAL betaald; de bedrijven krijgen een rekening toegezonden waarvan de betaling uiterlijk op genoemde datum op onze rekening moet zijn bijgeschreven.

Artikel 3
Voor bedrijfsteams van de 10 km en 21.1km geldt een minimum van vier en een maximum van tien deelnemers.
Voor bedrijfsteams van de 5 km geldt een minimum van vier en een maximum van zes deelnemers.

Artikel 4
De minimum leeftijd voor deelname aan de marathon is 19 jaar. Voor de 21 km is dat 16 jaar en voor de 10 km en 5 km geldt geen minimum leeftijd.

Artikel 5
Een deelnemer is herkenbaar aan zijn/haar loopkleding en het startnummer.
Het is verplicht de startnummers ongevouwen te dragen.
Deelnemers aan de marathon dienen de startnummers op de borst en op de rug te dragen.
Deelnemers aan de 21 km, 10 km en 5 km dienen het startnummer op de borst te dragen.

Artikel 6
Elke deelnemer dient met een chip te lopen. Dit is een door de organisatie beschikbaar gestelde chip. Deze is door MyLaps verwerkt in het startnummer

Artikel 7
De deelnemers zijn verplicht om alle aanwijzingen van de organisatie op te volgen.

Artikel 8
De deelnemers zijn verplicht om minimaal vijf minuten voor de start in het startvak aanwezig te zijn.

Artikel 9
De deelnemers dienen zich aan het door de organisatie aangegeven parcours te houden.

Artikel 10
De Bruto-tijd en Netto-tijd (in hh.mm.ss) worden gemeten met behulp van een chip tijdregistratiesysteem.
De Netto-tijd, is de gelopen tijd, is de tijd tussen het overschrijden van de start-mat en het overschrijden van de finish-mat.
De Bruto-tijd is de tijd tussen het moment van het startschot, voor de betreffende afstand, en het overschrijden van de finish-mat.
De uitslag, de volgorde 1,2,3 en de prijswinnaars in de categoriën, zijn op basis van de Bruto-tijd.

Artikel 11
Het deelnemen aan de 15e Schutz Marathon Hoorn, is op alle afstanden, voor eigen risico en verantwoording.
De organisatie wijst elke verantwoording van de hand in geval van ziekte of ongevallen van deelnemers of begeleiders.
De organisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid t.a.v. eventuele calamiteiten.

Artikel 12
Het volgen van de loop met auto’s, motoren en (brom)fietsen is niet toegestaan.
Een uitzondering wordt gemaakt voor het op de fiets begeleiden van deelnemers aan de marathon. Het is toegestaan om vanaf het 5 kilometerpunt tot 1 kilometer voor de finish de loper op de fiets te begeleiden. Hierbij mogen geen andere deelnemers worden gehinderd.
Een begeleider begeleidt een deelnemer geheel voor eigen risico en verantwoording.

Artikel 13
Deelnemers en begeleiders gaan akkoord met het mogelijk gebruik van zijn/haar beeltenis op televisie, op foto, op DVD, op social-media en dergelijke voor reportages door een persoon of instantie en voor promotionele doeleinden van de Stichting Marathon Hoorn zonder daarvoor een vergoeding te claimen.

Deelnemers gaan akkoord met het publiceren van naam- en woonplaatsgegevens ten behoeve van de uitslagenverwerking.
De organisatie behoudt zich het recht voor om uw gegevens op te nemen in een bestand voor uitnodigingen voor verdere activiteiten die zij in de toekomst kan gaan organiseren. Mocht u hiertegen bezwaar hebben dan dient u dit voor 28 mei 2019 schriftelijk kenbaar te maken aan:
Stichting Marathon Hoorn, Postbus 570, 1620AN Hoorn

Artikel 14
Een annulering dient via e-mail of schriftelijk te gebeuren en kent voor individuele deelnemers de volgende voorwaarden:
- tot en met 30 maart restitutie van het inschrijfgeld -/- €2,50 aan administratiekosten.
- van 1 april tot en met 3 mei restitutie van 50% van het inschrijfgeld en eventuele bestellingen.
- vanaf 2 mei vindt geen restitutie van het inschrijfgeld plaats.

Bij een annulering, via e-mail of schriftelijk, van de inschrijving van een bedrijfsteam na 28 mei wordt 50% van het inschrijfgeld gerestitueerd -/- 2,50 Euro aan administratiekosten.

Artikel 15
De organisatie heeft het recht deelnemers uit de loop te halen, wanneer dit naar haar mening noodzakelijk is voor de gezondheid van de deelnemer en/of een goed verloop van het programma.

Artikel 16
Het is niet toegestaan aan meerdere onderdelen deel te nemen. Alleen het eerste gelopen onderdeel telt mee voor klassering en eventuele prijsuitkering.

Artikel 17
De organisatie heeft het recht het evenement geheel of gedeeltelijk, voor of tijdens de loop af te gelasten als dit nodig is om de veiligheid van mens en goed te waarborgen. Ook calamiteiten elders en/of overmacht zouden tot afgelasting kunnen leiden.

Artikel 18
Bij afgelasting door overmacht zal er geen nieuwe datum in het lopende jaar worden vastgesteld; de eerstvolgende editie vindt in principe een jaar later plaats.
De organisatie kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor gemaakte kosten, persoonlijk of bedrijfsmatig, bij afgelasting van de loop.
Voor individuele deelnemers en bedrijfsteams vindt er geen restitutie plaats van inschrijfgelden

Artikel 19
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de organisatie.

 

De Schutz Marathon

Wordt mede mogelijk gemaakt door: