Schutz Marathon Hoorn en diabetes, lopen voor een goed doel

Naar schatting heeft meer dan 1 miljoen mensen in Nederland diabetes waarbij het bij 9 op de 10 mensen gaat om type 2 diabetes. Bij diabetes is het lichaam onvoldoende in staat om de bloedglucose (bloedsuiker) goed te reguleren. De bloedglucose loopt te hoog op en dit is schadelijk voor het lichaam. Met behulp van dieet- en leefstijladviezen en vaak ook medicatie en/of insuline wordt de bloedglucose binnen vastgestelde streefwaarden gehouden. Mensen met diabetes hebben een verhoogd risico op hart- en vaatziekten, slechtziendheid of zelfs blindheid, nierbeschadiging, gevoelloosheid in voeten en soms ook handen doordat gevoelszenuwen worden aangetast. De behandeling van diabetes is erop gericht om de kans op deze late complicaties te verkleinen en het verloop ervan te vertragen.

In Hoorn bestaat inmiddels al 18 jaar het Diabetesonderzoekcentrum (DOC). In dit centrum wordt in samenwerking met het VU Medisch Centrum onderzoek gedaan naar onder andere type 2 diabetes. Ook huisvest het DOC de ketenzorg voor chronisch zieken zoals het Diabetes Zorgsysteem West-Friesland (DZS). Alle mensen met type 2 diabetes in West-Friesland komen voor hun jaarlijkse controle bij het DZS en worden soms ook verder begeleid door de diabetesverpleegkundige en/of diëtist. Hierbij wordt nauw samengewerkt met de huisartsen in West-Friesland en de Wieringermeer. De diëtisten van het DZS zijn ook werkzaam bij Diëtistenteam Spring. Spring bestaat sinds 2011 en hier kan iedereen die niet al via de ketenzorg diabetes bij het DZS komt, terecht voor begeleiding en advies op het gebied van voeding.

Het DOC en het DZS zijn ontstaan uit de Hoorn-studie. Dit is een grootschalig onderzoek dat in 1989 is gehouden in de gemeente Hoorn. Hierbij werd gekeken naar het vóórkomen van type 2 diabetes en de oorzaken en gevolgen van het ontstaan van diabetes. In 1989 deden 2484 deelnemers mee. In 2006 is er een tweede grootschalige studie gestart, de Nieuwe Hoornstudie waaraan 2807 inwoners van gemeente Hoorn meededen. Alle deelnemers aan deze studies worden nog altijd gevolgd en gevraagd voor aanvullende onderzoeken.

Ondanks dat we inmiddels al veel weten over diabetes is er ook nog steeds veel onduidelijk. Verder onderzoek naar diabetes kost geld. Het DOC is dan ook erg blij dit jaar uitgekozen te zijn als het goede doel voor de Schutz Marathon Hoorn. Niet in de laatste plaats om ook het belang van een gezonde leefstijl bij diabetes te benadrukken. Voldoende beweging en sporten kan het ontstaan van type 2 diabetes voorkomen of uitstellen, en kan bij mensen met diabetes de gezondheid verbeteren.

Kijk voor verdere informatie over het Diabetes Zorgsysteem West-Friesland
www.diabetes-zorg.nl

En verder informatie over Diëtistenteam Spring op:
www.dietistenteam.nl

ketenzorg
diabetes
diabetes2
diabetes3

De Schutz Marathon

Wordt mede mogelijk gemaakt door: